joker
joker
joker

กรอบข้อความ


792 views

กรอบข้อความ

กรอบข้อความ การใช้กล่องข้อความ (Textbox)ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความที่เป็นอิสระจากเซลล์ ต่าง ๆ และสามารถเคลื่อนย้ายได้ ต้องใช้กล่องข้อความ ซึ่งมีวิธีการมีดังนี้Slotxo

ขั้นตอนการใช้กล่องข้อความ

 • บนแถบริบบิ้นเลือก แท็บ แทรก และที่กลุ่มข้อความ เลือกกล่องข้อความ
กรอบข้อความ
 • เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นรูป ()
 • ให้นำมาคลิกและลากเป็นบริเวณที่ต้องการสร้างข้อความ
 • ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงในกล่องข้อความ ดังภาพ

การปรับแต่งกล่องข้อความslot

กล่องข้อความสามารถปรับแต่งได้ เช่น ลักษณะตัวอักษร สีและลวดลายพื้นหลัง สีและเส้นขอบ ตลอดจนสามารถเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่าง ๆ ได้

การเคลื่อนย้ายกล่องข้อความสล็อต

นำเมาส์ไปวางที่เส้นขอบ จนเคอร์เซ่อร์เปลี่ยนเป็นรูปลูกศร สี่ทิศทาง

กดเมาส์ค้างไว้ แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

การเปลี่ยนสีพื้นและลักษณะตัวอักษร

ในขณะที่กล่องข้อความถูกเลือกอยู่ จะมีเครื่องมือการวาดปรากฏบนริบบิ้น ให้คลิกที่แถบ รูปแบบ ของเครื่องมือการวาด จะมีกลุ่มเครื่องมือต่าง ๆ เกิดขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนกล่องข้อความได้

ตัวอย่างการปรับแต่งกล่องข้อความ โดยใช้กลุ่ม ลักษณะรูปร่าง (ลักษณะพิเศษ เงา/การหมุนสามมิติ) และกลุ่มลักษณะอักษรศิลป์ ร่วมกับการกำหนดขนาดตัวอักษร (ใช้แท็บหน้าแรก กลุ่มแบบอักษร)

สร้างข้อความ

รูปแบบของข้อความในโปรแกรม InDesign นั้นมีอยู่ 2 ประเภท โดยที่ข้อความทั้ง 2 รูปแบบมีคุณสมบัติและลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนี้

การสร้างข้อความประเภท Text block

ซึ่งเป็นข้อความเกือบทั้งหมดที่อยู่ในงานพิมพ์ที่สร้างจากโปรแกรม InDesign ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้ Type Tool สำหรับพิมพ์ข้อความลงบนงานพิมพ์ และ Type on a Pathpg slot

Tool สำหรับพิมพ์ข้อความบนพาธ เราสามารถสร้างข้อความประเภท Text block โดยใช้ Type Tool ได้ดังนี้

 1. คลิกเลือก Type Tool ที่กล่องเครื่องมือ
 2. คลิกเมาส์ แล้วลากเพื่อสร้างพื้นที่พิมพ์ข้อความ

การสร้างข้อความประเภท Text framepgslot

เป็นข้อความที่สร้างขึ้นภายในเฟรม ซึ่งข้อความประเภทนี้เราต้องสร้างเฟรมขึ้นมาก่อน โดยใช้ Frame Tool แล้วจึงใช้ Type Tool พิมพ์ข้อความลงในเฟรม เราสามารถสร้าง Text frame ขึ้นมาได้ โดยสร้างเฟรมขึ้นมาก่อน จากนั้นพิมพ์ข้อความใส่ลงเฟรม ดังนี้

 1. คลิกค้าง และเลือก Polygon Frame Tool
 2. คลิกเมาส์ และลากเพื่อสร้างพื้นที่พิมพ์ข้อความ
 3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงในเฟรมรูปหกเหลี่ยม ข้อความจะมีรูปร่างตามเฟรมที่สร้างขึ้น

การสร้างข้อความบนเส้นพาธ

การสร้างข้อความบนเส้นพาธ เป็นการสร้างข้อความให้เรียงไปตามเส้นโค้งตามที่เรากำหนด โดยใช้เครื่องมือ Type on a Path Tool โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้Joker Gamimg

 1. คลิกเลือก Pen Tool
 2. คลิกค้างและเลือก Type on a path Tool
 3. คลิกบริเวณเส้นพาธของวัตถุ
 4. พิมพ์ข้อความ

การปรับแต่งข้อความแบบ Type on Path

กรอบข้อความ

เลื่อนข้อความบนพาธ

ขณะที่เราสร้างข้อความ เมื่อเราคลิกที่ส่วนไหนของเส้นพาธ ส่วนนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของข้อความ แต่หากว่าเราต้องการย้ายตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความก็สามารถทำได้ โดยใช้ Selection Tool คลิกเลือกข้อความ จะปรากฏแกน ที่จุดเริ่มต้นของข้อความ เลื่อนเมาส์ไปที่แกนนี้ ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป จากนั้นคลิกเพื่อเลื่อนข้อความไปยังตำแหน่งใหม่

 1. คลิกเลือก Selection ToolJokergame
 2. คลิกเมาส์ และเลื่อนตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความ

พลิกกลับข้อความ

 1. คลิกเลือก Selection Tool
 2. คลิกที่เส้นตั้งฉากบนเส้นพาธ และพลิกกลับด้านข้อความ

รู้จักกับข้อความใน InDesign

   การเลือกข้อความในสถานะวัตถุ

1.  คลิกเลือก Selection Tool

2.  คลิกเมาส์เลือกข้อความที่ต้องการ

การเคลื่อนย้ายข้อความ

 1. คลิกเลือก Selection Tool
 2. คลิกลากข้อความไปจัดวางยังตำแหน่งใหม่
 3. ปล่อยเมาส์ ข้อความจะวางอยู่ที่ตำแหน่งใหม่

การย่อ-ขยายกรอบข้อความ

 1. คลิกเลือก Selection Tool
 2. คลิกเมาส์ เลือกข้อความ
 3. คลิกเมาส์ ค้างจนเป็นสัญลักษณ์ (ขยาย)
 4. ลากเมาส์ เพื่อขยายขอบเขตของข้อความ
 5. ลากเมาส์อีกมุม เพื่อขยายกรอบข้อความให้เต็มหน้ากระดาษ

เลือกข้อความที่ต้องการปรับแต่ง

   เลือกข้อความเฉพาะบางส่วน

1.  คลิกเลืก Type Tool

2.  คลิกเมาส์แล้วลาก เลือกข้อความในส่วนที่ต้องการ

เลือกข้อความเฉพาะคำ

1.  คลิกเลือก Type Tool

2.  วางเคอร์เซอร์บริเวณข้อความ แล้วดับเบิลคลิกจะแสดงไฮไลท์เฉพาะคำที่ต้องการ

เลือกข้อความทั้งหมด

1.  คลิกเลือก Type Tool แล้ววางเคอร์เซอร์บริเวณข้อความ

2.  ดับเบิลคลิกเมาส์ที่ข้อความจนเกิดแถบไฮไลท์ข้อความทั้งหมด

การใช้คอลัมน์

 ในหน้าต่าง Text Frame Options สามารถกำหนดจำนวนคอลัมน์ของข้อความ และระยะห่างของข้อความกับเฟรมได้ ดังนี้
 1. คลิกเลือกเฟรมที่ต้องการกำหนดค่า
 2. เลือกคำสั่ง object->Text Frame Options
 3. ในตัวอย่างนี้กำหนดจำนวนคอลัมน์ในช่อง Number เท่ากับ 2 คอลัมน์ และระยะห่างของขอบเฟรมกับข้อความเท่ากับ 0.0625 inch และเลือกคำสั่ง Top ในช่อง Align เพื่อจัดวางข้อความหรือรูปภาพชิดขอบด้านบน
 4. ข้อความจะถูกวางอยู่ในตำแหน่งและรูปแบบตามที่เรากำหนด

การตัดและรวมข้อความ

 การตัดและรวมวัตถุ

   เป็นการนำเอาข้อความที่อยู่ต่างวัตถุกันมารวมเป็นวัตถุเดียวกัน ดังตัวอย่างเราจะนำข้อความจากวัตถุที่สองมารวมกับวัตถุแรก ดังนี้

1.  คลิกเลือก Selection Tool

2.  คลิกเลือกวัตถุข้อความที่สองที่ต้องการรวมกับข้อความอื่น

3.  คลิกเลือกที่เมนู Edit->Cut หรือ กดคีย์ Ctrl+X เพื่อตัดข้อความ

4.  คลิกเลือก Type Tool

5.  เลือกตำแหน่งที่ต้องการวางข้อความ

6.  คลิกเลือกที่เมนู Edit->Paste หรือ กดคีย์ Ctrl+V เพื่อวางข้อความ

7.  ข้อความจากวัตถุที่สอง จะถูกวางรวมกับวัตถุแรก

การตัดและแยกวัตถุ

 1. คลิกเลือก Type Tool
 2. ลากเมาส์ เพื่อไฮไลท์ข้อความ
 3. คลิกเลือกที่เมนู Edit->Cut หรือกดคีย์ Ctrl+X
 4. คลิกเลือกเมนูที่ Edit->Paste หรือกดคีย์ Ctrl+V
 5. ข้อความที่เราเลือกไว้จะเข้ามาในกรอบข้อความที่สร้างไว้

การปรับแต่งข้อความแบบ Type on Path

เลื่อนข้อความบนพาธ

 ขณะที่เราสร้างข้อความ เมื่อเราคลิกที่ส่วนไหนของเส้นพาธ ส่วนนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของข้อความ แต่หากว่าเราต้องการย้ายตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความก็สามารถทำได้ โดยใช้Selection Tool คลิกเลือกข้อความ จะปรากฏแกน ที่จุดเริ่มต้นของข้อความ เลื่อนเมาส์ไปที่แกนนี้ ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป จากนั้นคลิกเพื่อเลื่อนข้อความไปยังตำแหน่งใหม่
 1. คลิกเลือก Selection Tool
 2. คลิกเมาส์ และเลื่อนตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความ พลิกกลับข้อความ
 3. คลิกเลือก Selection Tool
 4. คลิกที่เส้นตั้งฉากบนเส้นพาธ และพลิกกลับด้านข้อความ

รู้จักกับข้อความใน InDesign

 การเลือกข้อความในสถานะวัตถุ
 1. คลิกเลือก Selection Tool
 2. คลิกเมาส์เลือกข้อความที่ต้องการ การเคลื่อนย้ายข้อความ
 3. คลิกเลือก Selection Tool
 4. คลิกลากข้อความไปจัดวางยังตำแหน่งใหม่
 5. ปล่อยเมาส์ ข้อความจะวางอยู่ที่ตำแหน่งใหม่ การย่อ-ขยายกรอบข้อความ
 6. คลิกเลือก Selection Tool
 7. คลิกเมาส์ เลือกข้อความ
 8. คลิกเมาส์ ค้างจนเป็นสัญลักษณ์ (ขยาย)
 9. ลากเมาส์ เพื่อขยายขอบเขตของข้อความ
 10. ลากเมาส์อีกมุม เพื่อขยายกรอบข้อความให้เต็มหน้ากระดาษ เลือกข้อความที่ต้องการปรับแต่ง เลือกข้อความเฉพาะบางส่วน
  1. คลิกเลืก Type Tool
  2. คลิกเมาส์แล้วลาก เลือกข้อความในส่วนที่ต้องการ เลือกข้อความเฉพาะคำ
  3. คลิกเลือก Type Tool
  4. วางเคอร์เซอร์บริเวณข้อความ แล้วดับเบิลคลิกจะแสดงไฮไลท์เฉพาะคำที่ต้องการ เลือกข้อความทั้งหมด
  5. คลิกเลือก Type Tool แล้ววางเคอร์เซอร์บริเวณข้อความ
  6. ดับเบิลคลิกเมาส์ที่ข้อความจนเกิดแถบไฮไลท์ข้อความทั้งหมด

การใช้คอลัมน์

 ในหน้าต่าง Text Frame Options สามารถกำหนดจำนวนคอลัมน์ของข้อความ และระยะห่างของข้อความกับเฟรมได้ ดังนี้
 1. คลิกเลือกเฟรมที่ต้องการกำหนดค่า
 2. เลือกคำสั่ง object->Text Frame Options
 3. ในตัวอย่างนี้กำหนดจำนวนคอลัมน์ในช่อง Number เท่ากับ 2 คอลัมน์ และระยะห่างของขอบเฟรมกับข้อความเท่ากับ 0.0625 inch และเลือกคำสั่ง Top ในช่อง Alignเพื่อจัดวางข้อความหรือรูปภาพชิดขอบด้านบน
 4. ข้อความจะถูกวางอยู่ในตำแหน่งและรูปแบบตามที่เรากำหนด

superslot,JOKER SLOT ONLINE,บาคาร่า,UFABET,SLOT2PLAY,bearbaccarat,slotreview,betufacasino,zlotxo,xhamsterthai,fourslot,termgameonline,ufa9988,ufabett,serviceufa

อ่านบทความเพิ่มเติม sexy gaming

อัพเดทล่าสุด : 28 พฤษภาคม 2021

joker joker joker

ABOUT JOKER GAMING

JOKER GAMING คุณจะมีเวลาในชีวิตของคุณเพลิดเพลินกับเกมสล็อตออนไลน์ที่เข้มข้นและน่าตื่นเต้นของพวกเรา JOKER GAMING ได้คัดสรรเฉพาะเนื้อหาสล็อตออนไลน์ที่ดีที่สุดอย่างเชี่ยวชาญและมีความรักโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินในการเล่นเกมของคุณ เราไม่ใช้ทางลัดและแน่นอนที่สุดเราจะไม่อ่านคุณภาพเพราะเราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเช่นเดียวกับที่คุณทำ. การเล่นเกมกับ JOKER GAMING นั้นเป็นเรื่องที่น่าพอใจและมีความปลอดภัย เล่นเกมและเสี่ยงโชคไปอย่างไร้กังวลด้วยเกมสล็อตสุดฮิตมากกว่า 50 เกมของ JOKER GAMING การเดิมพันกับ JOKER GAMING กำลังจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเกมของคุณ! จ่ายสูงสุดต่อบิล 500,000 บาท

เกมสล็อตออนไลน์

Copyright © 2020 | JOKER.GAME | All Rights Reserved.